Skip to content

Tarkoitus ja toiminta

Kielen oppimista tukeva opetus

Tarjoamme tukea suomen kielen oppimiseen yhdessä toisten lasten kanssa.

Yli 40 vuotta toiminut Madridin Suomi-koulu tarjoaa täydentävää suomen kielen opetusta 3–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on yhteys Suomeen perheen tai asumisen kautta.

Koulumme tukee kotona opittua suomen kieltä puheen, kirjoituksen, kieliopin, leikkien ja laulujen kautta. On tärkeää, että kotona vanhempi tai vanhemmat puhuvat lapselle päivittäin suomea. Kielen oppiminen koostuu palasista, josta Suomi-koulu on yksi osa. Matkat Suomeen, sukulaisten ja tuttavien vierailut Madridiin, videopuhelut, suomenkieliset elokuvat ja sarjat, musiikki jne. ovat kaikki tärkeitä lapsen arjessa. Suomi-koulussa lapsi pääsee paitsi käyttämään suomea kodin ulkopuolella myös viettämään aikaa samassa asemassa olevien ikätovereiden kanssa.

Suomi-koulu kokoontuu lauantaisin klo 11–13. Oppilaat jaetaan iän ja taidon mukaan eri ryhmiin, joita vetävät suomalaiset opettajat.

Koulu on voittoa tavoittelematon ja se rahoittaa toimintansa osallistumismaksuilla ja Suomi-seuran avustuksella.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys

Oppituntien aikana vanhemmat ovat ottaneet tavaksi kahvitella ja nauttia aamiaista sekä vaihtaa kuulumiset niin Suomen kuin Espanjankin asioista. Tapaamisissa jaetaan vinkit viikonlopuille, liikuntapaikoille ja jaetaan kokemuksia Espanjan arjesta. Osa vanhemmista on kaiken kokeneita Espanjan asukkaita kun taas monet ovat saapuneet maahan vast’ikään.